sök

Vänligen fyll i ett sökord eller kolla i Sitemap

Bra att veta

Skogskoja vintertid

Ljuset vid polcirkeln

Igen och igen träffar vi på fel föreställningar, att det är mörkt i sex månader vid polcirkeln. Midvintern är inte mörkrets årstid utan istället den tid då man ser fantastiska ljusfenomen både under dagarna och nätterna! Till jul har vi nästan 5 timmar dagsljus med oföreställbara himmelsfärger och norrsken. Redan till påsk är dagarna längre än i södra Sverige, med mycket solsken och plusgrader under dagarna. Från mitten av maj till början av augusti är det ljust dygnet runt.

Klima

Temperaturerna kan under vintertiden ibland sjunka ner till 30 grader minus. Den genomsnittliga vintertemperaturen ligger mellan -10 och -20 grader celsius. För mellaneuropéer låter det mycket kalt. Men på grund av den torra luften i den höga norden, kan man inte jämföra med kylan i södra Sverige. Extrema minustemperaturer upplever man inte så kallt här uppe i Lappland.

Snödjupet under månaderna februari och mars ligger vanligtvis mellan 0,8 och 1,2 meter.

Mer information till klimatet under vintern kan du läsa här.
Fina färger i Muddus nationalpark

December till februari

Det är dem månader då det det verkligen kan bli kalt. Det betyder att det kan förekomma temperaturer ner mot 30-40 minusgrader. Det är dock extremtemperaturer. Normaltemperaturerna ligger kring 10-25 minusgrader. Men: kylan är torr och mycket angenämare än den fuktiga kylan som man har i mellaneuropa.

Landskapet är totalt igensnöat, i träden hänger snö och snön är som puder. Ideala förhållande för att åka skidor. Snön är inte blöt och barnen förblir torra när de leker i snön. Från slutet av november till mitten av januari ser vi inte solen här på Solberget om vi inte bestiger vårt hemmaberg vid lunchtid. Där uppe finns möjligheten att få se solen en kort stund. Men istället finns fantastiska färger på himlen både under dagarna och nätterna. På dagarna ligger solen direkt under horisonten och skapar en djupmörkblå himmel, eller också lyser den i orange, röda och violetta färger. På natten lyser norrskenet upp himmelen. Chansen är mycket stor att få se norrsken.

I slutet av januari kommer solen tillbaka till Solberget och dagarna blir längre igen.

Ryktet att det är mörkt i Lappland under vintertiden finns tyvärr kvar. Under jultiden har vi nästan fem timmar dagsljus, och därefter blir dagarna längre, nästan 10 minuter varje dag.

Det är alltså just denna tid man kan uppleva en absolut riktig vinter.

Mars till april

Nu är temperaturen över dagen redan angenäm varm, delvis över nollgränsen. Att kunna ta ett solbad är helt realistiskt. Men i genomsnitt har vi 10 grader minus. Stiger temperaturen för högt blir snön klistrig, skidorna glider inte längre bra och barnen blir blöta när de leker i snön. Viktigt är nu att nätterna blir kalla så att snön över dagen inte blir för mjuk. Landskapet är inte längre helt täckt med snö. De värmande solstrålarna hjälper till så att snön ramlar av från träden.

Dagarna är i mitten av mars redan längre än i medeleuropa igen! Under nätterna har man fortfarande chansen att se norrsken, men sannolikheten sjunker med de kortare nätterna. Nu är tiden för alla som vill uppleva mycket snö, sol och ljus.

Från slutet av april börjar snön smälta. I mitten av maj har snön försvunnit och vintern är över tills snön kommer tillbaka i slutet av oktober.

Alla våra vintererbjudande hittar du genom att öppna menyn på höger sida.

Vi hoppas att du hittar någonting intressant för dig medan du läser. Vi skulle glädja oss mycket att få hälsa dig välkommen i det vinterliga Solberget.

Mer information till klimatet under sommaren kan du läsa här.
Sommar i vildmarksbyn Solberget

Maj till juni

I början av maj börjar snön försvinna. I mitten av maj är den borta. Nu blir det inte riktigt mörkt längre under nätterna. Från junimånaden har vi midnattsol här, som lyser i 35 dygn. I maj kan temperaturen redan vara uppe på 15-20 grader plus. Att äta frukost utomhus passar pefekt då. Från slutet av juni kan det hända att myggorna förstör glädjen utomhus.

Juli till augusti

Under julimånaden blommar allt – nu står ängarna i full prakt! Under augusti börjar myggorna redan bli färre igen. Också blomsterprakten försvinner under augusti, innan höstfärgarna börjar komma i slutet av augusti. Från slutet av juli börjar bärsäsongen. Först hjortron, sen från mitten av augusti blåbär och i slutet av augusti lingon. Du får äta så mycket du vill! (Rävbinnikemask finns inte här).

September

Hösten i Lappland är obeskrivbart färgglad som du inte kan uppleva i mellaneuropa (Indian Summer). Temperaturen under nätterna kan gå under noll med den positiva konsekvensen att det finns nästan inga myggor då längre.

Resegarantiförsäkring

Vildmarksbyn Solberget har egen resegarantiförsäkring som krävs enl. lag om man anordna paketresor. Ni kan kan läsa mer om detta hos Kammarkollegiet:
www.kammarkollegiet.se

Allmänna villkor

Även i de svenska skogarna kräver lagen att vi har med det finstilta. Våra förpliktelser och tillstånd följer det svenska regelverket.

Konsumentverket och närverket Svensk Turism/FörTur, har enats om nedanstående villkor för paketresor. Ändringar i de allmänna villkoren för paketresor gäller för resor som sålts från 1:a oktober 2002 med avresedatum från 1 januari 2002.

Allmänna villkor för paketresor som gäller för Vildmarksbyn Solberget:

Allmänna villkor

Allmänna villkor för paketresor

Särskilda bestämmelser från Vildmarksbyn Solberget är markerad med röd färg .

 1. Avtalet
  1. Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
  2. Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
  3. Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
  4. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.
  5. Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
 2. Betalning av priset för resan
  1. Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.Om man ej har avtalad något annat så skall resan vara betald senast 10 dagar innan man ankommer till Vildmarksbyn Solberget.
  2. Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
  3. Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
  4. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
 3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
  1. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
   – Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
   – Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
   1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.
   2. Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 16 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
   3. Vid avbeställning senare än 15 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
   4. Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
   5. För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.
  2. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
   – Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
   – Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
   1. Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
   2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
   3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att
    resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
   4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
   5. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Han måste i så fall acceptera att han måste dela rum med en annan person. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
   6. Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
  3. Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
  4. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.
 4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
  1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
  2. När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
 5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
  1. Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
   Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
  2. Resenärens rätt att frånträda avtalet
   Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
   Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
   Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
  3. Resenärens rätt till ersättningsresa
   Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
   Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
   Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
  4. Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
   I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
   Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar 1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen (även e-mail) underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
   2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
   Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
  5. Ändring av priset
   Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
   1. ändringar i transportkostnader
   2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
   3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
   Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
   Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
   Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
  6. Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
   Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
 6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
  1. Uteblivna prestationer
   Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
   Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
   Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
  2. Andra fel och brister
   Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
   Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
   Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
   Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
  3. Skadeståndets omfattning
   Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
   Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.
   Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
 7. Reklamation och avhjälpande
  1. Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
  2. Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder
  3. Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
 8. Resenärens ansvar under resan
  1. Arrangörens anvisningar m m
   Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
  2. Resenärens ansvar för skada
   Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
   Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
  3. Pass, visum, hälsobestämmelser m m
   Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
   Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
   Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
  4. Avvikande från arrangemanget
   Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
 9. Försäkringar
  I resepris ingår inga reseförsäkringar (t.ex. reseskydd, olycksfall mm) förutom den enl. lag nödvändiga resegarantiförsäkring.
 10. Tvistlösning
  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
  Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor med följande branschförbund:
  • Svenska Bussbranschens Riksförbund
  • Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
  • Föreningens Svenska Bilresearrangörer
  • Nätverket Svensk Turism (utom punkten om antal tillgängliga platser vid annonsering i dagspress)
  • Svenska Resebyråföreningen

Utrustningsinfo

Allt ni ska har med hittar ni här!

Utrustningslista vinter

Downloadutrustningslista101214.pdf (85 kB)

Var ligger Solberget?